ceny czech music crossroads

Od roku 2015 se na Czech Music Crossroads uděluje nejlepší skupině Cena odborníků a nejpopulárnější skupině Cena publika. O udělení první ceny rozhodují odborníci, hosté a publicisté, kteří se účastní daného ročníku Czech Music Crossroads, o druhé ceně pak diváci, kteří navštíví showcase.