czech music crossroads 2016

Hudba od Baltu po Dunaj
12.–13. července 2016, Ostrava, Česká republika

V roce 2016 se k umělcům z České republiky, Slovenska a Polska připojili i hudebníci 
z Maďarska. Hudba s maďarskými kořeny je nadčasová, což se potvrdilo i na WOMEXu 2015, 
který se poprvé přesunul mimo západní Evropu – do hlavního města Maďarska. Naši kolegové 
z Budapešti se zároveň stali partnery Czech Music Crossroads.

KONFERENCE >>>

POZVANÍ ODBORNÍCI >>>

UMĚLCI >>>

SPEED DATING >>>

Share this Post