Areál


Dolní Vítkovice, Ostrava, Česká republika

 

Czech Music Crossroads probíhá v historickém industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Unikátní prostředí národní kulturní památky poskytuje akci jedinečnou atmosféru. Ostrava prošla v posledním století výraznou proměnou – z průmyslového města horníků a hutníků po společenském obratu v roce 1989 postupně vyrůstá moderní postindustriální metropole, respektující a transformující svou minulost v novou atraktivní současnost.

Ostrava zosobňuje rozmanité příběhy a myšlenky, svým umístěním na rozhraní tří zemí přirozeně nabízí kulturní diverzitu a tolerantní prostor pro diskusi o minulosti, o současnosti a přirozeně i blízké budoucnosti. Všechny tyto aspekty symbolizuje místo, které hostí Czech Music Crossroads – Důl Hlubina.

Ostrava je město s akademickým zázemím tří univerzit. Metropole, v níž sídlí řada renomovaných kulturních institucí – významná divadla, regionální stanice České televize, Českého rozhlasu, Janáčkova filharmonie a mnoho dalších. Najdete zde památky historické i moderní architektury – např. stavby Camilla Sitteho, Ericha Mendelsohna nebo bratrů Šlapetových –, unikátní industriální areály, zajímavé sakrální budovy, muzea a galerie.

Dolní Vítkovice

Unikátní areál v centru Ostravy, kde se v letech 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Teď se industriální komplex změnil na jedinečné vzdělávací, společenské a kulturní centrum s nadregionálním dosahem. Skipovým výtahem se jezdí na vrchol vysoké pece č. 1, v aule Gong, vybudované z někdejšího plynojemu probíhají odborné konference i mezinárodní kongresy a v Malém světě techniky U6 si hrají děti i jejich rodiče.

Důl Hlubina

Téměř 150 let dobývali na Hlubině to nejkvalitnější ostravské uhlí stovky a tisíce horníků. Dnes je Hlubina kulturní a vzdělávací čtvrť a nově zrekonstruované budovy slouží kulturním a vzdělávacím akcím, workshopům či diskusím Kulturní čtvrť Hlubina láká hudebníky a kapely, sochaře i grafiky, vizuální umělce, milovníky hudebních koncertů a jiných kulturních akcí.

Proč Ostrava?


Město s tradicí tolerance a soužití menšin

Zeměpisná blízkost populačních center (Praha, Vídeň, Krakow, Katowice, Wroclaw, Lodž, Brno a Bratislava)

Přímé napojení na největší mezinárodní multikulturní festival v České republice