Jordan Barnes

Jordan pracuje jako zprostředkující agent pro firmu Cumbancha, což je hudební společnost s širokou oblastí působení, věnující se nahrávání, zprostředkovávání umělců, poskytování licencí, publikování a celkovému rozvoji „world music“. Jordan zprostředkovává umělcům z celého světa vystoupení na nesčetném množství akcí a napomáhá jejich dalšímu růstu.

Jordan nedávno promoval na City University of London, kde získal magisterský titul v etnomuzikologii. Jeho přístup k hudebnímu průmyslu – a rozhodně k hudbě jako celku – je mnohostranný, neboť čerpá ze svých zkušeností v roli hudebníka, učitele, kritika, kurátora i agenta.