Sarah Doignon

Sarah Doignon je kulturní atašé a zástupkyně ředitele Francouzského institutu v Praze. Od roku 2007 pracuje ve francouzské síti mezinárodní kulturní spolupráce (Indie, Peru, Jižní Afrika, Francie).